Summary of the week from 14.05.2018

True Iron Bloggers:

Adedayo Adeniyi (@daydah) in {‘Jibi Rises’: ‘Memoirs of a rising female geek’} :
David Opati Aswani (@susumunyu) :
Christine Graf (@christinegraf) :
Hagen Graf (@hagengraf) :
Steffen Lindner (@gomezr) in Steffen Lindner :
Dick Olsson (@dickolsson) :
Isa Schulz (@murgeys) :
Harry Tilley (@tilleyharry) in Tilley France Blog :

The lazy ones:

Eliminated because of excessive debt:

Cash register:

this week: 0 (-5€ Adedayo, +5€ Lena)
total: 130 €
payed: 0 €
spend: 0 €

Debts:

 • Harry Tilley (@tilleyharry) – 30 € or 6 good deeds
 • David Opati Aswani (@susumunyu) -25€ or 5 good deeds
 • Hagen Graf (@hagengraf) – 20 € or 4 good deeds
 • Lena Roohnikan (@lerooco) – 20 € or 4 good deeds
 • Adedayo Adeniyi (@daydah) – 10 € or 2 good deeds
 • Dick Olsson (@dickolssen)- 15€ or 3 good deeds
 • Christine Graf (@christinegraf) – 10 € or 2good deeds
 • Isa Schulz (@murgeys) – 0€ or 0 good deeds
 • Steffen Lindner (@gomezr) – 0€ or 0 good deeds

Previously retired (all debts paid – can come back for free):

 • Juergen Rinck (since 26.06.2016)
 • Daniel Roohnikan (since 17.04.2017)

Previously retired (must pay 30 € for the re-entry):

 • Joeri Poesen (@jpoesen)  (since 10.07.2017)
 • Osbert Mwijukye (since 03.04.2017)
 • Moein Rezaei (since 26.06.2017)
 • Jonathan Rukundo (since 13.03.2017)
 • Shedy Serem (since 16.01.2017)
 • Manfred Gosch (@1aolivenoel) (since 23.10.2017)
 • David M.Wampamba (@idesignwebs) (since 29.01.2018)

Von Zuwendungen und Erwartungen

Wir alle brauchen Aufmerksamkeit, Zuwendung und Liebe, es ist ein Grundbedürfnis des Menschen. So weit so gut, so einleuchtend. Jedoch ist die Art, wie uns Zuwendung widerfährt entscheidend dafür, wie wir Beziehungen zu anderen Menschen gestalten. Es ist ein hochkomplexes Geflecht von moralischen Verpflichtungen, Bedingungen, Erwartungen und Emotionen. Zuwendung ist für unser Wohlbefinden so notwendig, ...

The post Von Zuwendungen und Erwartungen appeared first on Christine Graf.

Contrôle technique mei 2018

Met ingang van 20 mei 2018 wordt in de hele EU, dus ook in Frankrijk, de Europese richtlijn (2014/45/EU) inzake de periodieke keuring, de contrôle technique, van motorvoertuigen van kracht.
Vanaf die datum worden keuringsstations verplicht om auto’s te keuren op maar liefst 400 criteria, die in de bijlagen bij de richtlijn precies zijn omschreven. Momenteel zijn dat er in Frankrijk slechts 124. Met deze richtlijn, die allerlei uitzonderingen en speciale regels kent (zie aldaar), wil de EU bereiken dat het aantal verkeersdoden in het jaar 2050 tot nul zal zijn teruggebracht. De richtlijn stelt minimale eisen, dat wil zeggen dat lidstaten er van kunnen afwijken, maar alleen door strengere eisen te stellen en niet door ze te versoepelen. De franse wetgeving is inmiddels aangepast aan de nieuwe richtlijn. Zie Droit Finances.
De eventuele gebreken aan een voertuig zijn ingedeeld in drie categorieën:
a. Kleine gebreken (défaillances mineures) b. Grote gebreken (défaillances majeures) c. Gevaarlijke gebreken (défaillances critiques).
Kleine gebreken staan goedkeuring niet in de weg. Grote gebreken moeten zo snel mogelijk worden gerepareerd, gevolgd door een verplichte herkeuring binnen uiterlijk twee maanden. In geval van een of meer gevaarlijke gebreken (de richtlijn noemt er 126) geldt onmiddellijk een rijverbod. In dat geval mag de auto (in Frankrijk op straffe van een boete van 135 euro) alleen nog worden gebruikt om binnen 24 uur naar een garage te rijden voor de noodzakelijk geachte reparatie(s).
De eerste keuring van nieuwe auto’s vindt na vier jaar plaats en vervolgens om de twee jaar. Onder andere bij iedere wisseling van eigenaar moet de auto opnieuw worden gekeurd, evenals na een ernstig ongeval. Ook bij het bereiken van de kilometerstand van 160.000 moet de auto verplicht een extra keuring ondergaan. Auto’s van 30 jaar en ouder worden onder bepaalde voorwaarden geacht deel uit te maken van het industriële erfgoed. Lidstaten mogen zelf bepalen of en hoe vaak deze auto’s worden gekeurd (in Frankrijk momenteel: voitures de collection, iedere vijf jaar). Auto’s van meer dan 50 jaar oud hoeven geen keuring meer te ondergaan.
In Bijlage 1 bij de richtlijn zijn de criteria waarop wordt gekeurd ingedeeld in 10 onderdelen:
1. Identificatie van het voertuig 2. Remuitrusting 3. Stuurinrichting 4. Zicht 5. Verlichtingsinstallatie en electrische installatie 6. Assen, wielen, banden en ophanging 7. Chassis en met het chassis verbonden delen 8. Diverse uitrustingen 9. Overlastfactoren (geluid, stank, schadelijke uitstoot) 10. Aanvullende controles voor passagiersvoertuigen (busjes en bussen).
In de richtlijn wordt voor elk van deze onderdelen punt voor punt aangegeven hoe en wat moet worden gecontroleerd en welke categorie gebrek dit eventueel oplevert (klein, groot of gevaarlijk).
Daardoor zal de periodieke keuring met ingang van 20 mei 2018 veel meer tijd in beslag nemen dan nu het geval is, waardoor de prijs ervan zal stijgen. Hetzelfde geldt voor de herkeuringen, die in aantal zullen toenemen. Daarnaast zullen keuringsstations hun meetapparatuur moeten aanpassen aan de nieuwe eisen. (Na 20 mei 2018 hebben zij hiervoor volgens de richtlijn nog maximaal vijf jaar de tijd.) Ook worden in de richtlijn veel hogere opleidingseisen gesteld aan het personeel dat er werkt, waardoor wellicht ook hogere lonen moeten worden betaald. Zie Bijlagen 2 en 3 bij de richtlijn. Uiteindelijk zullen deze hogere kosten voor de keuringsstations worden doorberekend in de prijs van de periodieke keuring. Momenteel kost de contrôle technique van een personenauto tussen de 50 en 80 euro. Niemand uit de keuringsbranche durft op dit moment een inschatting te maken van de prijzen na 20 mei 2018.
Een ander gevolg van de richtlijn is dat keuringsstations én garages het veel drukker krijgen, waardoor wacht- en reparatietijden zullen toenemen. Ook is te verwachten dat automobilisten die in mei of juni 2018 aan de beurt zijn voor de contrôle technique, deze vervroegd zullen laten uitvoeren (in april/mei 2018), zodat ze nog twee jaar op de oude keuring kunnen rijden.
Het enige wat door de invoering van de nieuwe richtlijn iets eenvoudiger wordt is het invoeren van een auto uit een ander EU-land. Artikel 8 lid 3 van de richtlijn bepaalt namelijk dat EU-landen wederzijds elkaars periodieke keuring erkennen. Dat betekent dat bijvoorbeeld een auto op NL kenteken met een nog geldig NL keuringsbewijs niet nogmaals in Frankrijk gekeurd hoeft te worden voordat hij kan worden ingevoerd.
Voor brommers, scooters, motoren en quads van meer dan 125 cc wordt de richtlijn van kracht per 1 januari 2022. Voor deze categorieën motorvoertuigen zullen aparte keuringseisen worden opgesteld.
Auteur: Theodora Besse
Bronnen: Eur-Lex (de richtlijn, NL), L’Express en Le Parisien
Bezoek ook eens onze verhuur site www.tilleyfrance.fr

Prizing Power, Apple Music, iTunesMatch und ich

Ich hatte mal ganz viele CDs mit Musik (>500). Dann kamen immer mehr MP3 Dateien und irgendwann beschloss ich, diese CD’s zu rippen, iTunes Match zu abonnieren und die Musik in der Apple Wolke zu haben. Das klappt auch alles ganz gut. Im Laufe der Jahre kamen ein paar AirPortExpress im Hause dazu, die alte Stereoanlage …

The post Prizing Power, Apple Music, iTunesMatch und ich appeared first on Hagen Graf.

Good Deed: Girls4ICT Day 2018 Abuja

Once again, the Girls4ICT Day has come and gone. It was a lovely day, and we were able to host more girls from more schools this year. Last year, we hosted less than 200 girls, but this year we had double that number. Hassan Abdul, of Media Range Ltd, one of the partner companies that made it happen, said it better: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhassan.abdul%2Fposts%2F10214360857448719&width=600   So what was my Good Deed? As part of the organizing team, we were able to facilitate procurement of souvenirs for the student attendees, some of them from WordPress. I also was able to join via Skype, from Lagos to speak to the girls. Although the connection was really choppy (blame the country’s connectivity problems), here is what I tried to pass across:
 1. Be yourself
 2. Never stop learning
 3. Never let your gender hold you back – things are a lot friendlier towards women in the IT industry now, so use it to your advantage.
 4. Don’t forget yourself – take time off, exercise, do your hair, look good and relax.
 5. Listen then sieve – listening to advice is polite, but it does not mean you have to take all the advice you receive. Sieve out what is not beneficial. Focus on what will advance you towards your career goals.
 6. Make YOU happy – in every situation, focus on doing things that will give you joy, because at the end of the day, only you live inside your skin (except the times you are pregnant :D). Do what wont make you sad, bitter or angry with yourself later.
 7. Focus – focus on achieving your academic goals. Romance will come later, trust me.

The Horseshoe on the Car.

“Because horseshoes are tools designed to protect the horse’s fragile hooves from the harsh paved roads – so they protect everything they touch”.

horseshoe

My fast car had it and now my second car has it, Its in my house and I have given it to my sister and it hugs in her kitchen. My wife and my friend don’t understand whats up with the horseshoe, she expressed her shock when she saw it on the car.

Many believe the origin of the lucky horseshoe can be traced back to an old legend about Saint Dunstan.

Saint Dunstan (924-988) is the patron saint of blacksmiths, goldsmiths, jewellers, locksmiths, musicians and the blind. He was a reformer, statesman, abbot, and archbishop of the tenth century in England. The feast day of Saint Dunstan is May 19th.

There are several very old legends about Saint Dunstan and the Devil. Most stories tell the tale of how Saint Dunstan constantly was tempted to do wrong by the Devil disguised as a beautiful woman.

Saint Dunstan was a brilliant blacksmith. One story refers to his exceptional talent as a blacksmith. The Devil was hard at work trying to win Saint Dunstan over. On one occasion the Devil corned Saint Dunstan and made him promise to nail a horseshoe on the Devil’s horse.

Saint Dunstan pretended to agree on taking on this task. The devil stood close by to make sure Saint Dunstan was true to his word. Saint Dunstan then suddenly grabbed hold of the Devil’s foot and with strong determination nailed the horseshoe on the foot of the Devil instead of his horse.

The devil screamed as the pain was horrific. The Devil in extreme agony begged Saint Dunstan to remove the horseshoe.

Saint Dunstan agreed to remove the horseshoe from the Devil’s foot under one condition; the devil was to swear never to enter any house that had a horseshoe hanging by the door. The Devil agreed instantly.

Where I come from people have different beliefs but horseshoes is not one of them, but on the other side we are integrated by the Asian community, very open, very different, very horseshoes believers.

A brand new shoe hasn’t protected anything yet, while an old worn out one has done its job and can move on to spreading luck somewhere else. We’ve had people knock on our door asking if we had an old horseshoe to put on their new cars!

IMG_4577

But there are other more convoluted “rules” to make sure the horseshoe is as lucky as possible:

 • It must be have been worn by a horse previously, as I said already, and the longer the better. You can tell a shoe that stayed on for a long time from one that was lost soon after applying because it will have nearly paper thin areas, ragged edges, scrapes, bumps and a good deal of rust on only one side (the one NOT touching the ground). Grungy is lucky!
 • The shoe must be nailed with the open side up (like the letter “U”) otherwise the “luck will fall off” and be wasted. Best if nailed above a door or in the front bumper of a vehicle; something about the shoe being the first thing one sees when getting home and the first part the vehicle that arrives anywhere.
 • The luckiest of all lucky horseshoes come from the LEFT HIND foot of a GREY MARE (female horse). Don’t ask me where that one comes from, it’s just tradition.

That is why the horseshoe forever more will keep evil out of the home, according to this old legend. No matter what the reasons may be there is no doubt that the horseshoe remains an everlasting symbol of good luck.

Do you have your own good luck horseshoe?

Travel planning – The top 8 things to do first

It is exciting when you decide to travel for a longer period of time, though when you start thinking about all the logistics that need sorting before you go, it can be pretty daunting to figure out. If you’re anything like me, that to-do list writes itself in your head every time you’ve got a…